Όροι και Προϋποθέσεις

 1. Ποιοι είμαστε

 2. Αυτόν τον ιστότοπο τον διαχειρίζεται η εταιρεία GENUIN PRODUCTS CY, η οποία έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, με εγγεγραμμένο γραφείο την οδό Ιωάννη Μεταξά 12, Λευκωσία, Άγιος Δομέτιος - 2368, Λευκωσία, Κύπρος (η «Εταιρεία»).
  Η Εταιρεία έχει αναπτύξει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία μπορόυν να προωθούνται μοναδικά, παραδοσιακά, Κυπριακάπροϊόντα. Η εν λόγω πλατφόρμα είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα μας https://genuin.com.cy/. Όλες οι σελίδες της ιστοσελίδας μας, συμπεριλαμβανομένης και της πλατφόρμας μας, συλλογικά αναφέρονται ως «Ιστότοπος».
 3. Γενικά

 4. Οι όροι χρήσης (οι «Όροι Χρήσης»), διέπουν τον Ιστότοπο και εφαρμόζονται πλήρως κατά τη χρήση αυτού. Με τη χρήση του Ιστοτόπου, αποδέχεστε ρητά όλους τους Όρους Χρήσης και τις προϋποθέσεις που περιέχονται σε αυτούς. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο εάν έχετε αντίρρηση σε οποιονδήποτε από τους Όρους Χρήσης.
  Οι όροι χρήσης (οι «Όροι Χρήσης»), διέπουν τον Ιστότοπο και εφαρμόζονται πλήρως κατά τη χρήση αυτού. Με τη χρήση του Ιστοτόπου, αποδέχεστε ρητά όλους τους Όρους Χρήσης και τις προϋποθέσεις που περιέχονται σε αυτούς. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο εάν έχετε αντίρρηση σε οποιονδήποτε από τους Όρους Χρήσης.Όταν δημιουργείτε λογαριασμό χρήστη, επιβεβαιώνετε ότι αποδέχεστε τους Όρους Χρήσης. Η Εταιρεία ενδέχεται να τροποποιεί τους Όρους Χρήσης από καιρό σε καιρό χωρίς να παρέχει καμία ειδοποίηση. Παρακαλούμε όπως ελέγχετε τακτικά τους Όρους Χρήσης για τυχόν επικαιροποιήσεις.
 5. Εγγραφές - Χρήστες

 6. Για να μπορεί κάποιος να εγγραφεί ως χρήστης θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και να έχει τη συνήθη διαμονή του στην Κυπριακή Δημοκρατία.
  Υπάρχουν δύο είδη χρηστών: (α) Παραγωγοί και (β) Καταναλωτές.
  «Παραγωγοί»: περιλαμβάνουν οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα επιθυμούν να προβάλουν τα προϊόντα τους μέσω του Ιστότοπου.
  «Καταναλωτές»: περιλαμβάνουν οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία εγγράφονται ως χρήστες στον Ιστότοπο μας και τα οποία δεν είναι παραγωγοί και επιθυμούν να προμηθευτούν προϊόντα από Παραγωγούς για τελική χρήση.
  Οι Παραγωγοί επιτρέπεται να αγοράσουν προϊόντα από άλλους Παραγωγούς για τελική χρήση και όχι για μεταπώληση. Σε αυτή την περίπτωση θα θεωρούνται ως Καταναλωτές και θα έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Καταναλωτών.
  «Χρήστες» σημαίνει κάθε εγγεγραμμένο χρήστη (Παραγωγό και/ή Καταναλωτή).
 7. Κανόνες χρήσης

 8. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο μόνο σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης και υπό την επιφύλαξη όλων των νόμων και κανονισμών της Κυπριακής Δημοκρατίας. Συμφωνείτε ότι δεν θα:
  • παραβείτε οποιαδήποτε νομοθεσία ή κανονιστική ρύθμιση

  • παραβείτε τους παρόντες Όρους Χρήσης

  Η Εταιρεία παρέχει τη δυνατότητα στους Παραγωγούς να διαφημίσουν τα προϊόντα τους μέσω αναρτήσεων τις οποίες συμπληρώνουν οι ίδιοι. Παρόλο που η Εταιρεία καταβάλλει προσπάθεια ούτως ώστε να διασφαλίσει ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται από τους Παραγωγούς είναι ορθές σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εγγυηθεί το περιεχόμενο τους ή την αξιοπιστία του εν λόγω Παραγωγού. Οι αναρτήσεις των Παραγωγών μπορεί να περιέχουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη ή να μην είναι ενημερωμένες. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για τις εν λόγω αναρτήσεις.
  Οι Παραγωγοί είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις αναρτήσεις τους και εγγυώνται ότι λαμβάνουν όλα τα μέτρα ούτως ώστε:
  • Τα στοιχεία επικοινωνίας τους είναι ενημερωμένα.
  • Όλες οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται ανά πάσα στιγμή στην ανάρτηση τους είναι ενημερωμένες.
  • Τηρούν όλους τους νόμους και κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφορικά με τα προϊόντα τα οποία προωθούν με τις αναρτήσεις.
  • Οι πληροφορίες που παρέχουν μέσω του Ιστότοπου μας να είναι ακριβείς.
  • Οι πληροφορίες που παρέχουν σε οποιοδήποτε χρήστη του Ιστότοπου μας .
 9. Απαγορεύσεις

 10. Γενικές Απαγορεύσεις:
  Απαγορεύεται αυστηρώς:
  • να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που προκαλεί, ή μπορεί να προκαλέσει βλάβη, στον Ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή επιχείρηση,
  • να χρησιμοποιήσετε τον Ιστότοπο για να συμμετέχετε σε οποιαδήποτε διαφήμιση ή εμπορική προώθηση, μη εξουσιοδοτημένη από την Εταιρεία,
  • να συμμετέχετε σε οποιαδήποτε εξόρυξη, ή εξαγωγή, ή συλλογή δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια δραστηριότητα σε σχέση με τον Ιστότοπο ή κατά τη χρήση του Ιστοτόπου,
  • η μη πληρωμή προϊόντων που έχετε αγοράσει, εκτός εάν έχετε έναν έγκυρο λόγο όπως για παράδειγμα ότι ο Παραγωγός έχει αλλάξει ουσιαστικά την περιγραφή του προϊόντος μετά την υποβολή προσφοράς, έχει γίνει σαφές τυπογραφικό σφάλμα ή δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Παραγωγό,
  • η μη παράδοση προϊόντων που έχετε πουλήσει, εκτός εάν έχετε έναν έγκυρο λόγο όπως για παράδειγμα ότι ο Καταναλωτής δεν συμμορφώνεται με τους όρους που δημοσιεύονται στην ανάρτηση σας ή δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του,
  • προβαίνετε σε οποιαδήποτε πράξη που να υπονομεύει το σύστημα σχολίων
  • να μεταφέρετε το λογαριασμό χρήστη σας σε άλλο πρόσωπο,
  • να χρησιμοποιείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των Χρηστών για άλλους λόγους όπως για παράδειγμα αποστολή εμπορικών μηνυμάτων χωρίς να έχετε εξασφαλίσει προηγουμένως τη ρητή τους συγκατάθεση,
  • η διανομή ή δημοσίευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων, ανεπιθύμητων ή μαζικών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή αλυσίδων.
  • η αποστολή ιών ή άλλων προγραμμάτων τα οποία ενδέχεται να επηρεάσουν τα συστήματα της Εταιρείας ή των Χρηστών
  Σε σχέση με αναρτήσεις Παραγωγών:
  Απαγορεύεται αυστηρώς να:
  • παραβιάζετε ή να παρακάμπτετε νόμους, δικαιώματά τρίτων ή των συστημάτων ή πολιτικών μας συμπεριλαμβανομένων και των παρόντων Όρων Χρήσης,
  • προχωρείτε σε μεταπώληση προϊόντων,
  • δημοσιεύετε πλαστά αντικείμενα ή να παραβιάζετε με άλλο τρόπο τα πνευματικά δικαιώματα, το εμπορικό σήμα ή άλλαδικαιώματα τρίτων,
  • διαφημίζετε προϊόντα για τα οποία απαιτούνται ειδικές άδειες τις οποίες δεν έχετε
  • παρεμβαίνετε ή να αναφέρεστε στις καταχωρίσεις άλλων Παραγωγών
  • δημοσιεύετε οποιοδήποτε υλικό του Ιστότοπου,
  • δημοσιεύετε / κοινοποιείτε / αποστέλλετε / προωθείτε / διανέμετε υλικό το οποίο να είναι υβριστικό, δυσφημιστικό,ψευδές, ανακριβές, παραπλανητικό, επιβλαβές,
  • πωλήσετε, υπεκχώρησετε (sub-license) και / ή προβείτε σε οποιαδήποτε εμπορική χρήση με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, οποιοδήποτε υλικό ή προϊόντα που δεν σας ανήκουν,
  • παραβιάζετε οποιοδήποτε δικαίωμα διανοητικής ιδιοκτησίας, πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα ή άλλα δικαιώματα που ανήκουν στην Εταιρεία ή σε τρίτο πρόσωπο φυσικό και/ή νομικό.
  Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διαγράψει αναρτήσεις οι οποίες πιστεύει ότι παραβιάζουν και/ή δεν συνάδουν με τους Όρους Χρήσης. Σε περίπτωση που οποιαδήποτε ανάρτηση παραβιάζει ή ενδέχεται να παραβιάζει οποιοδήποτε νόμο ή υπόκειται σε ρύθμιση ή υπόκειται σε ειδικές άδειες, η Εταιρεία έχει το δικαίωμα να κοινοποιήσει τα στοιχεία του Παραγωγού σε οποιαδήποτε Αρχή.
  Απαγορευμένες αναρτήσεις
  • Μεταπωλήσεις: όπου αυτούσια μεταπωλούνται προϊόντα άλλων
  • Παράνομα προϊόντα
  • Προϊόντα για τα οποία απαιτείται ειδική άδεια προς πώληση τους χωρίς την κατοχή της σχετικής άδειας
  • Ζώα
  • Προϊόντα καπνού
  • Φάρμακα
  • Όπλα
  • Εκρηκτικές ύλες
  • Επικίνδυνες ουσίες
  • Αρχαία αντικείμενα
  • Κλεμμένα αντικείμενα
  • Δωροκάρτες / κουπόνια
 11. Κατάχρηση Ιστότοπου

 12. Η Εταιρεία λαμβάνει μέτρα ούτως ώστε να διασφαλίσει ότι δεν υπάρχει κατάχρηση του Ιστότοπου. Εάν αντιληφθείτε οποιαδήποτε κατάχρηση ή ενδεχόμενη κατάχρηση του Ιστότοπου συμπεριλαμβανομένης της παραβίασης των Όρων Χρήσης παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε στο info@genuin.com.cy
  Η Εταιρεία ενδέχεται να προχωρήσει σε μέτρα κατά της κατάχρησης του Ιστότοπου συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού ή τερματισμού του λογαριασμού Χρήστη και της λήψης νομικών μέτρων.
 13. Περιεχόμενο αναρτήσεων

 14. Κάθε Χρήστης συμφωνεί και αντιλαμβάνεται ότι ο Παραγωγός είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το περιεχόμενο τον αναρτήσεων του στον Ιστότοπο, συμπεριλαμβανομένων και της τιμής και ποιότητας των προϊόντων που περιέχονται σε αυτή. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των αναρτήσεων. Κάθε ανάρτηση, ανά πάσα στιγμή, θα πρέπει να είναι συμβατή με τους παρόντες Όρους Χρήσης.
 15. Σχέση Παραγωγού – Καταναλωτή

 16. Η Εταιρεία, μέσω του Ιστότοπου της, προσφέρει ένα μέσο επικοινωνίας μεταξύ Παραγωγών και Καταναλωτών με σκοπό την προώθηση προϊόντων από τοπικούς παραγωγούς.
  Οτιδήποτε περαιτέρω, συμπεριλαμβανομένων της επικοινωνίας και των συναλλαγών που γίνονται μεταξύ (συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής και παράδοσης των σχετικών προϊόντων, καθώς και όλοι οι άλλοι όροι, προϋποθέσεις, συμφωνίες, υποσχέσεις, συμβουλές, εγγυήσεις ή αντιπροσωπεύσεις που σχετίζονται με τέτοιες συναλλαγές), περιορίζονται αποκλειστικά μεταξύ του Παραγωγού και του Καταναλωτή. Δηλαδή, σε περίπτωση που ο Καταναλωτής αποφασίσει να αγοράσει προϊόντα από Παραγωγό, η νομική σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ του Παραγωγού και του Καταναλωτή. Η εν λόγω σύμβαση θα πρέπει να είναι συμβατή με τους παρόντες Όρους Χρήσης. Η Εταιρεία δεν έχει στην κατοχή της οποιοδήποτε προϊόν και δεν εμπλέκεται στη συναλλαγή μεταξύ Παραγωγού και Καταναλωτή.
  Η Εταιρεία προτείνει όπως για σκοπούς αποφυγής διαφορών, οποιαδήποτε επικοινωνία μεταξύ Χρηστών, γίνεται γραπτώς. Θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά την επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της παραγγελίας σας ή την προφορική επικοινωνία σας με τον παραγωγό (αν έχετε επιλέξει να παραγγείλετε μέσω τηλεφώνου) και τις σχετικές λεπτομέρειες στη σελίδα του προϊόντος σε σχέση με την παραγγελία.
  Η Εταιρεία δεν αναλαμβάνει καμία δέσμευση ότι τα προϊόντα θα είναι ικανοποιητικής ποιότητας. Δεν εξετάζουμε ούτε ελέγχουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι με κανέναν τρόπο για τις αναρτήσεις που παρέχονται από τους Παραγωγούς. Επίσης, η Εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη Καταναλωτή.
  Η Εταιρεία δεν ασκεί κανένα έλεγχο όσον αφορά τη δυνατότητα Παραγωγών να προωθούν τα προϊόντα τους και στη συνέχεια να τα πουλούν καθώς και τη δυνατότητα των Καταναλωτών να βλέπουν τα προϊόντα, να τα αγοράζουν και να πληρώνουν για αυτά. Περαιτέρω, η εταιρεία δεν έχει έλεγχο αναφορικά με το κατά πόσον ένας Παραγωγός η Καταναλωτής θα ολοκληρώσει μια συναλλαγή ή θα επιστρέψει ένα προϊόν.
 17. Περιορισμός ευθυνης

 18. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά αυτόν τον όρο. Αυτός ο όρος περιορίζει την ευθύνη της Εταιρείας προς εσάς για θέματα που ενδέχεται να προκύψουν σε σχέση με τη χρήση του Ιστότοπου.
  Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή τα στελέχη, οι διευθυντές και οι υπάλληλοί της, θα φέρουν ευθύνη για οτιδήποτε προκύψει από ή με οποιονδήποτε τρόπο σε σχέση με τη χρήση του Ιστότοπου και η Εταιρεία, συμπεριλαμβανομένων των στελεχών, διευθυντών και υπαλλήλων της, δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε έμμεση, επακόλουθη ή ειδική ζημία που προκύπτει από ή που σχετίζεται μεοποιονδήποτε τρόπο από τη χρήση του Ιστότοπου.
  Χωρίς επηρεασμό της γενικότητας της πιο πάνω παραγράφου, η Εταιρεία δεν θα φέρει ευθύνη για:
  • οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη οποιουδήποτε προσώπου (Παραγωγού και/ή Καταναλωτή),
  • ψευδείς και/ή ανακριβείς και/ή δυσφημιστικές και/ή προσβλητικές και/ή παράνομες πληροφορίες που δημοσιεύθηκαν στον Ιστότοπο από Παραγωγούς και/ή Καταναλωτές,
  • πληροφορίες οι οποίες παραβιάζουν δικαιώματα τρίτων προσώπων (π.χ. δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας),
  • οποιαδήποτε απώλεια και/ή ζημιά και/ή βλάβη οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) άμεσων, ειδικών ή επακόλουθων ζημιών που προκύπτουν από ή σε σχέση με την πρόσβαση, χρήση, απόδοση, περιήγηση, σύνδεση ή δημιουργία λογαριασμού Χρήστη στον Ιστότοπο,
  • το περιεχόμενο των επικοινωνιών Παραγωγών και/ή Καταναλωτών,
  • τις συναλλαγές μεταξύ Παραγωγών και Καταναλωτών,
  Χωρίς επηρεασμό των πιο πάνω, σε περίπτωση κατά την οποία η Εταιρεία ευθύνεται έναντι σε Παραγωγό και/ή Καταναλωτή και/ή τρίτο σε σχέση με οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη της συμπεριλαμβανομένων και χωρίς περιορισμό σε αμέλεια, η ευθύνη της Εταιρείας σε καμία περίπτωση δεν θα ξεπερνά το ποσό των 200 ευρώ.
 19. Διαφορές μεταξύ Χρηστών

 20. Εάν έχετε κάποια καταγγελία ή παράπονο ή διαφορά, θα πρέπει να επικοινωνήστε απευθείας με το άλλο μέρος. Για σκοπούς βελτίωσης των υπηρεσιών μας, συνιστούμε όπως μας αναφέρετε οποιοδήποτε πρόβλημα έχει δημιουργηθεί ή συνεχίζει να υφίσταται.
  Παρόλο που μπορούμε να βοηθήσουμε στη διευκόλυνση της επίλυσης διαφοράς η Εταιρεία δεν έχει κανέναν έλεγχο και δεν εγγυάται την ύπαρξη, την ποιότητα, την ασφάλεια ή τη νομιμότητα των προϊόντων, την αλήθεια ή την ακρίβεια του περιεχομένου, των καταχωρίσεων ή των σχολίων των Χρηστών.
 21. Χρεώσεις και πληρωμές

 22. Η χρήση του Ιστότοπου για Καταναλωτές είναι δωρεάν. Για Παραγωγούς υπάρχουν συγκεκριμένες χρεώσεις ανάλογα με το πακέτο που θα επιλέξουν και οι οποίες είναι διαθέσιμες στο https://www.genuin.com.cy/Home/PacketInfo .
  Οποιοδήποτε ποσό καταβληθεί για την υπηρεσία μας δεν επιστρέφεται έστω και αν ο Παραγωγός αποφασίσει να μην την χρησιμοποιήσει. Οι χρεώσεις μας αναφέρονται σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν το Φ.Π.Α.
  Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε τις χρεώσεις μας από καιρό εις καιρό καθώς κα ινα τροποποιήσουμε προσωρινά τις χρεώσεις μας για λόγους προώθησης.

  Πληρωμή στην Εταιρεία από Παραγωγούς
  Η πληρωμή γίνεται κατά την εγγραφή του παραγωγού, ανάλογα με το πακέτο που θα επιλέξει. Η πλατφόρμα μας δίνει την ευκαιρία στον παραγωγό να ολοκληρώσει ηλεκτρονικά την αγορά του πακέτου που επιλέγει κατά την εγγραφή.

  Πληρωμές στους Παραγωγούς από Καταναλωτές
  Υπάρχουν δύο τρόποι διεκπεραίωσης της πληρωμής προς τους Παραγωγούς:
  Α) Ο Καταναλωτής μπορεί να επιλέξει ένα προϊόν και να βρει τις πληροφορίες του Παραγωγού μέσω του Ιστότοπου μας. Ακολούθως να επικοινωνήσει με οποιοδήποτε τρόπο με τον Παραγωγό για να υποβάλει την παραγγελία του. Ο τρόπος πληρωμής θα διευθετείται μεταξύ του Καταναλωτή και του Παραγωγού.
  Β) Οταν εγγραφεί στην πλατφόρμα ο Παραγωγός ενεργοποιείται η ηλεκτρονική πληρωμή ως μέθοδος πληρωμής για τις παραγγελίες του, και ο Καταναλωτής μπορεί να επιλέξει προϊόντα από ένα ή περισσότερους Παραγωγούς και να συνεχίσει την πληρωμή του ηλεκτρονικά, μέσω διαδικασιών που προσφέρει ο Ιστότοπος μας. Στην περίπτωση αυτή, ο Παραγωγός επιβαρύνεται με τα επιπλέον έξοδα διεκπεραίωσης της συναλλαγής.
 23. Άρνηση συναλλαγής

 24. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί τη διεκπεραίωση μιας συναλλαγής ή την παροχή των υπηρεσιών της σε περίπτωση που κατά τη γνώμη της υπάρχει πιθανή παράβαση των παρόντων Όρων Χρήσης. Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για άρνηση διεκπεραίωσης συναλλαγής ή παροχής των υπηρεσιών της ακόμα καιεάν στο τέλος διαφανεί ότι δεν υπήρχε παράβαση των Όρων Χρήσης.
 25. Αποστολή / Παράδοση

 26. Ο Παραγωγός δεν υποχρεούται να χρησιμοποιεί υπηρεσίες παράδοσης-διανομής των προϊόντων του, παρόλο που αυτό θα τον έκανε πιο ανταγωνιστικό. Μπορεί να καθορίσει το εύρος και τις συνθήκες της παράδοσης. Δηλαδή σε ποιες περιοχές μπορεί να διανέμει τα προϊόντα του και με ποιες προϋποθέσεις.
  Ο Παραγωγός μπορεί να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες παραλαβής από την τοποθεσία που παράγεται το προϊόν (Take away).
  Τα έξοδα των υπηρεσιών παράδοσης καλύπτονται από τον Καταναλωτή, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον Παραγωγό.
  Ο Παραγωγός κατά τη διαδικασία της εγγραφής του, δίνει τα απαραίτητα στοιχεία, όσον αφορά τις προτιμήσεις του στο θέμα της διανομής, τα οποία φαίνονται στο προφίλ του. Τα στοιχεία αυτά μπορούν να μεταβληθούν ανά πάσα στιγμή.
  Ο Παραγωγός υποχρεούται να παραδώσει το προϊόν σε άριστη κατάσταση και πρέπει να έχει υπόψη όλες τις πτυχές που ενδεχόμενανα επηρεάσουν την ποιότητα των προϊόντων κατά την παράδοση (όπως θερμοκρασία και άλλα). Επίσης πρέπει να αντικαταστήσει ένα κατεστραμμένο ή λάθος προϊόν στον καταναλωτή ή να επιστρέψει το ακριβές ποσό στον Καταναλωτή.
  Ο Παραγωγός θα πρέπει να έχει όλες τις άδειες και να ακολουθεί τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας στον τομέα που δραστηριοποιείται και στον τομέα της διανομής αν ο ίδιος κάνει τη διανομή.
 27. Επιστροφές

 28. Για Παραγωγούς
  Δεν επιστρέφονται χρήματα που έχουν καταβληθεί από τους Παραγωγούς για αγορά πακέτου.
  Για Καταναλωτές
  Όταν η πληρωμή έχει γίνει εκτός της πλατφόρμα μας: Η επιστροφή προϊόντων και/ή χρημάτων εξαρτάται από την συμφωνία που έχει γίνει μεταξύ του Παραγωγού και του Καταναλωτή.
  Όταν η πληρωμή έχει γίνει εντός της πλατφόρμα μας: Για προϊόντα όπως τρόφιμα και άλλα αναλώσιμα εντός μίας ημέρας και νοουμένου ότι το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στην ανάρτηση κατά την ημερομηνία παραλαβής.Για τα υπόλοιπα προϊόντα εντός 14 ημερών και νοουμένου ότι το προϊόν δεν ανταποκρίνεται στην ανάρτηση κατά την ημερομηνία παραλαβής.
 29. Σχόλια

 30. Ο Ιστότοπος δίνει τη δυνατότητα στους Χρήστες να αφήσουν σχόλιατα οποία ενδέχεται να περιέχουν κριτικές και αξιολογήσεις.
  Οποιαδήποτε σχόλια θα πρέπει να ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και δεν θα πρέπει να είναι ανακριβή και/ή παραπλανητικά και/ή ψευδή και/ή δυσφημιστικά.
  Πρόσωπο το οποίο προχωρεί σε σχόλια φέρει αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο αυτών.
  Οι Παραγωγοί και οι Καταναλωτές αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι τα σχόλια θα είναι διαθέσιμα και στους υπόλοιπους Χρήστες του Ιστότοπου.
  Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο των σχολίων.
  Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει σχόλια τα οποία δεν είναι σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης.
 31. Διανοητική ιδιοκτησία

 32. Εκτός αν ορίζεται διαφορετικά, η Εταιρεία είναι ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος της άδειας εκμετάλλευσης όλων των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και υλικού που περιέχονται στον Ιστότοπο και όλα τα δικαιώματα επιφυλάσσονται. Σας παρέχεται περιορισμένη άδεια, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στους Όρους Χρήσης, για σκοπούς πρόσβασης του υλικού που περιέχεται στον Ιστότοπο.
 33. Ουδεμία εγγύηση

 34. Ο Ιστότοπος παρέχεται «ως έχει» και η Εταιρεία δεν παρέχει ρητές ή σιωπηρές παραστάσεις ή εγγυήσεις, οποιουδήποτε είδους, σχετικά με τον Ιστότοπο ή το υλικό που περιέχεται σε αυτόν. Επίσης, τίποτα που περιέχεται στον Ιστότοπο δεν θεωρείται ότι περιέχει οποιοδήποτε είδος συμβουλής προς εσάς.
 35. Αποζημίωση

 36. Συμφωνείτε ότι θα αποζημιώνετε την Εταιρεία, στο μέγιστο βαθμό από και ενάντια σε οποιεσδήποτε και όλες τις υποχρεώσεις, τα έξοδα, τα αιτήματα, τις αγωγές, τις αποζημιώσεις και τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών εξόδων) που προκύπτουν από ή σχετίζονται με οποιονδήποτε τρόπο, με την παραβίαση οποιασδήποτε από τις διατάξεις των Όρων Χρήσης.
 37. Προστασία προσωπικών δεδομένων

 38. Παρακαλούμε όπως διαβάστε την Πολιτική Απορρήτου η οποία εξηγεί πώς η Εταιρεία χρησιμοποιεί και προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα.
 39. Χρήση από παιδιά

 40. Απαγορεύεται η χρήση του Ιστότοπου από άτομα κάτω των 18 ετών. Εάν αντιληφθούμε ότι άτομο κάτω των 18 ετών έχει δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη, είτε ως Παραγωγός είτε ως Καταναλωτής, ο λογαριασμός αυτός θα διαγράφεται.
 41. Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

 42. Ο Ιστότοπος ενδέχεται να συνδέεται και να παραπέμπει σε άλλους ιστότοπους στο Διαδίκτυο, οι οποίοι τυγχάνουν διαχείρισης από άλλα μέρη εκτός της Εταιρείας. Παρακαλούμε όπως βεβαιωθείτε ότι διαβάζετε τους όρους χρήσης και τις πολιτικές απορρήτου οποιωνδήποτε ιστότοπων τους οποίους ενδέχεται να επισκεφθείτε. Οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για την ενημέρωσή σας. Η Εταιρεία δεν ελέγχει τη φύση και το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων,δεν ευθύνεται και δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πληροφορία ή γνώμη που περιέχεται σε οποιονδήποτε ιστότοπο ή εφαρμογή τρίτων. Εναπόκειται σε εσάς να διασφαλίσετε και να λάβετε προφυλάξεις ώστε οι συνδέσεις που επιλέγετε ή το λογισμικόπου χρησιμοποιείτε να είναι απαλλαγμένες από αντικείμενα όπως ιούς, worms, trojanhorses και malware. Η συμπερίληψη συνδέσμων σε ιστότοπους ή εφαρμογές δεν ισοδυναμεί με έγκριση του υλικού των εν λόγω ιστότοπων ή εφαρμογών ή οποιαδήποτε συσχέτιση με τους διαχειριστές.
 43. Ρήτρα διαχωρισμού

 44. Εάν οποιοσδήποτε από τους Όρους Χρήσης συμπεριλαμβανομένου του περιορισμού της ευθύνης κηρυχθεί ότι είναι παράνομος, άκυρος ή μη εφαρμόσιμος, τότε θα διαχωριστεί από τους Όρους Χρήσης που παραμένουν σε πλήρη ισχύ. Ωστόσο, η άκυρη διάταξη θα εκτελεστεί στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο και θα συμφωνήσετε τουλάχιστον να αποδεχθείτε αποτέλεσμα παρόμοιο με τον άκυρο, μη εφαρμόσιμο ή μη δεσμευτικό όρο, δεδομένου του περιεχομένου και του σκοπού αυτών των Όρων Χρήσης.
 45. Ολόκληρη συμφωνία

 46. Οι Όροι Χρήσης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νομικών ειδοποιήσεων και αποποιήσεων που περιέχονται στον Ιστότοπο, συνιστούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ της Εταιρείας και εσάς σε σχέση με τη χρήση του Ιστότοπου και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες και αντιλήψεις σε αναφορικά με αυτή.
 47. Εφαρμοστέο δίκαιο

 48. Οι Όροι Χρήσης διέπονται από τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας και τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας θα έχουν αποκλειστική δικαιοδοσία για τυχόν διαφορές που προκύπτουν από ή σε σχέση με τους Όρους Χρήσης.
 49. Επικοινωνήστε μαζί μας

 50. Για να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μπορείτε να αποταθείτε στο info@genuin.com.cy
 51. Πολιτική ηλεκτρονικών πληρωμών

 52. Επιπρόσθετα από τους Όρους Χρήσης, για κάθε Παραγωγό, ενεργοποιείται η ηλεκτρονική πληρωμή ως μέθοδος πληρωμής για τις παραγγελίες του, και πρέπει να:
  • αποδέχεται την παρούσα πολιτική.
  • διαθέτει ετοιμότητα εκτέλεσης των παραγγελιών σύμφωνα πάντα με τις προδιαγραφές τους.
  • είναι ενήμερος και να συμμορφώνεται με την πολιτική επιστροφών της Εταιρείας.
  Σε περίπτωση που ο Παραγωγός αδυνατεί να διεκπεραιώσει μια πληρωμένη παραγγελία, η Εταιρεία μας θα επιστρέφει τα χρήματα της συγκεκριμένης παραγγελίας στον Καταναλωτή.
  Έξοδα διεκπεραίωσης της συναλλαγής
  Τα έξοδα διεκπεραίωσης ηλεκτρονικής πληρωμής είναι 6% του ποσού της παραγγελίας τα οποία θα επωμίζεται ο Παραγωγός.
  Οποιαδήποτε έξοδα (αν υπάρχουν) σε σχέση με την μεταφορά των χρημάτων στον λογαριασμό του Παραγωγού πχ. τραπεζικές χρεώσεις θα επωμίζονται από τον Παραγωγό.
  Πληρωμή των παραγωγών από την Εταιρεία σε περιπτώσεις ηλεκτρονικών πληρωμών
  Η πληρωμή των διαφόρων παραγγελιών θα γίνεται μέσω τράπεζας στον τραπεζικό λογαριασμό κάθε Παραγωγού μόνο εφόσον έχει ολοκληρωθεί και παραδοθεί η παραγγελία.
  Όταν παραδοθεί η παραγγελία, ο Παραγωγός θα ειδοποιεί την Εταιρεία με ηλεκτρονικό μήνυμα και εντός διαστήματος 10 ημερών η Εταιρεία θα μεταφέρει τα χρήματα που αντιστοιχούν στις παραγγελίες που είχατε, αφαιρώντας τα έξοδα διεκπεραίωσης της συναλλαγής. Σε περίπτωση κατά την οποία προκύψει κάποιο θέμα με την παραγγελία (πχ. παράπονο Καταναλωτή) η Εταιρεία θα σας ενημερώνει γραπτώς και δεν θα προχωρήσει στην μεταφορά των χρημάτων μέχρις ότου η Εταιρεία ικανοποιηθεί ότι το θέμα έχει διευθετηθεί.
x
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Διαβάστε περισσότερα. Εντάξει
© 2021 - Genuin Products Cy LTD - All rights reserved.