Πληροφορίες Πακέτων

Κανονικό Πακέτο

1. Με 1.50 ευρώ τον μήνα ΔΩΡΕΑΝ εγγραφή και χωρίς προμήθεια!!!
2. Προώθηση μέχρι 3 Προϊόντα, τα οποία διαχειρίζεστε προσωπικά.

Επαγγελματικά Πακέτα


Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών προσφέρουμε γι΄ αυτή την περίοδο, έκπτωση 50% σε όλα τα επαγγελματικά μας πακέτα, με τη χρήση του κωδικού έκπτωσης genuin50 (κατά τη διαδικασία πληρωμής).

Πακέτο Α3:

1. Με 13 ευρώ τον μήνα, χωρίς προμήθεια!
2. Προώθηση μέχρι 12 Προϊόντα, τα οποία διαχειρίζεστε προσωπικά.
3. Χρόνος: 3 μήνες.
4. Προτεραιότητα στη σειρά εμφάνισης, έναντι των προϊόντων των παραγωγών με κανονικό πακέτο, στις αναζητήσεις των καταναλωτών (πάντοτε ανάλογα με την κατηγορία αναζήτησης).
5. Δημοσίευση της συνεργασίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
6. Προώθηση τον προϊόντων σας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανά διαστήματα.
7. Προσωπικό μαγαζί με όλα σας τα προϊόντα.

Πακέτο Α6:

1. Με 12 ευρώ τον μήνα, χωρίς προμήθεια!
2. Προώθηση μέχρι 12 Προϊόντα, τα οποία διαχειρίζεστε προσωπικά.
3. Χρόνος: 6 μήνες.
4. Προτεραιότητα στη σειρά εμφάνισης, έναντι των προϊόντων των παραγωγών με κανονικό πακέτο και πακέτο Α3, στις αναζητήσεις των καταναλωτών (πάντοτε ανάλογα με την κατηγορία αναζήτησης).
5. Δημοσίευση της συνεργασίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
6. Προώθηση τον προϊόντων σας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανά διαστήματα.
7. Προσωπικό μαγαζί με όλα σας τα προϊόντα.

Πακέτο Α12:

1. Με 10 ευρώ τον μήνα , χωρίς προμήθεια!
2. Προώθηση μέχρι 12 Προϊόντα, τα οποία διαχειρίζεστε προσωπικά.
3. Χρόνος: 12 μήνες.
4. Προτεραιότητα στη σειρά εμφάνισης, έναντι των προϊόντων των παραγωγών με κανονικό πακέτο και πακέτο Α6, στις αναζητήσεις των καταναλωτών (πάντοτε ανάλογα με την κατηγορία αναζήτησης).
5. Δημοσίευση της συνεργασίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
6. Προώθηση τον προϊόντων σας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανά διαστήματα.
7. Προσωπικό μαγαζί με όλα σας τα προϊόντα.

Πακέτο Β3:

1. Με 18 ευρώ τον μήνα , χωρίς προμήθεια!
2. Προώθηση μέχρι 25 Προϊόντα, τα οποία διαχειρίζεστε προσωπικά.
3. Χρόνος: 3 μήνες.
4. Προτεραιότητα στη σειρά εμφάνισης, έναντι των προϊόντων των παραγωγών με κανονικό πακέτο, των πακέτων A3, A6 και A12, στις αναζητήσεις των καταναλωτών (πάντοτε ανάλογα με την κατηγορία αναζήτησης).
5. Δημοσίευση της συνεργασίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
6. Προώθηση τον προϊόντων σας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανά διαστήματα.
7. Προσωπικό μαγαζί με όλα σας τα προϊόντα.

Πακέτο Β6:

1. Με 17 ευρώ τον μήνα , χωρίς προμήθεια!
2. Προώθηση μέχρι 25 Προϊόντα, τα οποία διαχειρίζεστε προσωπικά.
3. Χρόνος: 6 μήνες.
4. Προτεραιότητα στη σειρά εμφάνισης, έναντι των προϊόντων των παραγωγών με κανονικό πακέτο, των πακέτων A3, A6, A12 και B3, στις αναζητήσεις των καταναλωτών (πάντοτε ανάλογα με την κατηγορία αναζήτησης).
5. Δημοσίευση της συνεργασίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
6. Προώθηση τον προϊόντων σας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανά διαστήματα.
7. Προσωπικό μαγαζί με όλα σας τα προϊόντα.

Πακέτο Β12:

1. Με 15 ευρώ τον μήνα , χωρίς προμήθεια!
2. Προώθηση μέχρι 25 Προϊόντα, τα οποία διαχειρίζεστε προσωπικά.
3. Χρόνος: 12 μήνες.
4. Προτεραιότητα στη σειρά εμφάνισης, έναντι των προϊόντων των παραγωγών με κανονικό πακέτο, των πακέτων A3, A6, A12, B3 και B6, στις αναζητήσεις των καταναλωτών (πάντοτε ανάλογα με την κατηγορία αναζήτησης).
5. Δημοσίευση της συνεργασίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
6. Προώθηση τον προϊόντων σας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανά διαστήματα.
7. Προσωπικό μαγαζί με όλα σας τα προϊόντα.

Πακέτο Γ3:

1. Με 27 ευρώ τον μήνα , χωρίς προμήθεια!
2. Προώθηση μέχρι 60 Προϊόντα, τα οποία διαχειρίζεστε προσωπικά.
3. Χρόνος: 3 μήνες.
4. Προτεραιότητα στη σειρά εμφάνισης, έναντι των προϊόντων των παραγωγών με κανονικό πακέτο, των πακέτων A3, A6, A12, B3, B6 και B12, στις αναζητήσεις των καταναλωτών (πάντοτε ανάλογα με την κατηγορία αναζήτησης).
5. Δημοσίευση της συνεργασίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
6. Προώθηση τον προϊόντων σας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανά διαστήματα.
7. Προσωπικό μαγαζί με όλα σας τα προϊόντα.

Πακέτο Γ6:

1. Με 25 ευρώ τον μήνα , χωρίς προμήθεια!
2. Προώθηση μέχρι 60 Προϊόντα, τα οποία διαχειρίζεστε προσωπικά.
3. Χρόνος: 6 μήνες.
4. Προτεραιότητα στη σειρά εμφάνισης, έναντι των προϊόντων των παραγωγών με κανονικό πακέτο, των πακέτων A3, A6, A12, B3, B6, B12 και Γ3, στις αναζητήσεις των καταναλωτών (πάντοτε ανάλογα με την κατηγορία αναζήτησης).
5. Δημοσίευση της συνεργασίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
6. Προώθηση τον προϊόντων σας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανά διαστήματα.
7. Προσωπικό μαγαζί με όλα σας τα προϊόντα.

Πακέτο Γ12:

1. Με 22 ευρώ τον μήνα , χωρίς προμήθεια!
2. Προώθηση μέχρι 60 Προϊόντα, τα οποία διαχειρίζεστε προσωπικά.
3. Χρόνος: 12 μήνες.
4. Προτεραιότητα στη σειρά εμφάνισης, έναντι των προϊόντων των παραγωγών με κανονικό πακέτο, των πακέτων A3, A6, A12, B3, B6, B12, Γ3 και Γ6, στις αναζητήσεις των καταναλωτών (πάντοτε ανάλογα με την κατηγορία αναζήτησης).
5. Δημοσίευση της συνεργασίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
6. Προώθηση τον προϊόντων σας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανά διαστήματα.
7. Προσωπικό μαγαζί με όλα σας τα προϊόντα.

Πακέτο Premium:

1. Με 36 ευρώ τον μήνα, για 12 μήνες, χωρίς προμήθεια!
2. Προώθηση απεριόριστων προϊόντων, τα οποία διαχειρίζεστε προσωπικά.
3. Χρόνος: 12 μήνες.
4. Προτεραιότητα στη σειρά εμφάνισης, έναντι των προϊόντων των παραγωγών με κανονικό πακέτο, των πακέτων A3, A6, A12, B3, B6, B12, Γ3, Γ6 και Γ12, στις αναζητήσεις των καταναλωτών (πάντοτε ανάλογα με την κατηγορία αναζήτησης).
5. Δημοσίευση της συνεργασίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
6. Προώθηση τον προϊόντων σας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανά διαστήματα.
7. Προσωπικό μαγαζί με όλα σας τα προϊόντα.
8. Εμφάνιση του λογότυπου της εταιρείας/ επωνυμίας σας στις συνεργασίες μας με προτεραιότητα.
9. Στοχευμένη προώθηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης των προϊόντων σας.
x
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies. Διαβάστε περισσότερα. Εντάξει
© 2020 - Genuin Products Cy LTD - All rights reserved.