Όροι και προϋποθέσεις

GENUIN PRODUCTS CY LTD

Καλώς ήλθατε στην GENUIN PRODUCTS CY LTD.
Οι παρόντες όροι και προϋποθέσεις περιγράφουν τους κανόνες και κανονισμούς για τη χρήση της ιστοσελίδας της εταιρείας GENUIN PRODUCTS CY LTD.
Με την πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, υποθέτουμε ότι αποδέχεστε πλήρως τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις. Μην συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα της GENUIN PRODUCTS CY LTD αν δεν αποδέχεστε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε αυτήν τη σελίδα.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ:

H GENUIN PRODUCTS CY είναι μια εμπορική επιχείρηση, με αποστολή να αναπτύξει μιαν ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα προωθεί μοναδικά, παραδοσιακά, φρέσκα προϊόντα τοπικής προέλευσης στην Κύπρο. Η εταιρεία, συστάθηκε στις 11 Ιουλίου του 2018, με αριθμό εγγραφής ΗΕ 386152, με βάση τον περί εταιρειών νόμο, Κεφ. 113, ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης. Προσφέρουμε τα εργαλεία για μια πιο υγιή τοπική οικονομία, ενθαρρύνοντας ένα φιλικό και δίκαιο περιβάλλον αγορών, τόσο για τους παραγωγούς όσο και για τους καταναλωτές.
Οι στόχοι μας είναι:
1. Να βελτιώσουμε τη ζωή των καταναλωτών, παρέχοντας αυθεντικά, φρέσκα, μοναδικά και παραδοσιακά προϊόντα που προέρχονται απευθείας από τους τοπικούς παραγωγούς. Δεδομένου ότι δεν εμπλέκονται μεσάζοντες στην όλη διαδικασία, είναι πιο πιθανό να προσφερθούν ποιοτικά προϊόντα και ταυτόχρονα χαμηλές τιμές.
2. Να βοηθήσουμε τους τοπικούς παραγωγούς να προωθήσουν τα προϊόντα τους και να φτάσουν σε μια ευρύτερη αγορά. Η ανατροφοδότηση που παρέχεται μέσω του ιστότοπού μας είναι ένας τρόπος για τους παραγωγούς να συναντήσουν και να οικοδομήσουν σχέσεις με τους πελάτες τους αλλά και κίνητρο για συνεχή βελτίωση.
Η GENUIN PRODUCTS CY LTD βρίσκεται στη διεύθυνση: Ιωάννη Μεταξά 12, Λευκωσία, Αγιος Δομέτιος - 2368, Κύπρο.

ΟΡΟΛΟΓΙΑ

Η παρακάτω ορολογία ισχύει για τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Ανακοίνωση Αποποίησης Ευθύνης και για οποιεσδήποτε ή όλες τις συμφωνίες:
"Εσείς","χρήστης" και "καταναλωτής" αναφέρεται σε εσάς, το άτομο που έχει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο και αποδέχεται τους όρους και προϋποθέσεις της Εταιρείας.
"Πελάτης", "Παραγωγός" και "πωλητής" αναφέρεται στο άτομο που έχει πρόσβαση σε αυτόν τον ιστότοπο, με την ιδιότητα του τοπικού παραγωγού και αποδέχεται τους όρους και προϋποθέσεις της Εταιρείας.
"Η Εταιρεία", "Εμείς", "H Genuin", "η ιστοσελίδα" και "ο ιστότοπος", αναφέρεται στην εταιρεία μας.
"Μέρη" ή "Εμείς", αναφέρεται τόσο στον Πελάτη όσο και στον εαυτό μας ή στον Πελάτη ή στον εαυτό μας.
Όλοι οι όροι αναφέρονται στην προσφορά, την αποδοχή και την εξέταση της απαραίτητης πληρωμής που απαιτείται για τη διαδικασία παροχής βοήθειας στον Πελάτη με τον καταλληλότερο τρόπο, είτε με επίσημες συναντήσεις καθορισμένης διάρκειας ή οποιουδήποτε άλλου μέσου, με σκοπό την άμεση ικανοποίηση των αναγκών του Πελάτη, της παροχής των δηλωμένων υπηρεσιών / προϊόντων της Εταιρείας, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο της Κύπρου. Οποιαδήποτε χρήση της παραπάνω ορολογίας ή άλλων λέξεων στον ενικό, τον πληθυντικό ή κεφαλαιοποίηση ή / και αυτός ή αυτή, θεωρούνται ως εναλλάξιμα και ως εκ τούτου ως αναφερόμενοι στα ίδια.

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ ΜΑΣ?

 • Καλωσορίζουμε όλους τους τοπικούς παραγωγούς στην εταιρεία μας. Ως "παραγωγό" εννοούμε οποιοδήποτε άτομο, μια οικογενειακή επιχείρηση, οικοβιομηχανίες, μια επιχείρηση ευρύτερης ή μικρότερης εμβέλειας που παράγει ή μεταβάλλει προϊόντα (κάνοντας κάτι νέο). Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν τρόφιμα ή μη εδώδιμα προϊόντα.

 • Ως τοπικοί παραγωγοί, θεωρούνται οι παραγωγοί που εργάζονται και ζουν στην Κυπριακή Δημοκρατία.

 • Οι μεσάζοντες ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες μας για την προώθηση προϊόντων, αλλά μπορούν να χρησιμοποιήσουν της υπηρεσίες μας ως καταναλωτές.

 • Ως μεσάζων θεωρείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αγοράζει οτιδήποτε και το μεταπωλεί .

 • Μόνο τοπικοί παραγωγοί έχουν το δικαίωμα να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες μας για την προώθηση των προϊόντων τους. Σε περίπτωση που ένα άτομο η επιχείρηση δυσκολεύεται να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μας, μπορεί να ζητήσει ή ακόμα να μισθώσει ένα τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για να το υποστηρίξει. Ωστόσο, το πρόσωπο αυτό δεν πρέπει να εργάζεται ως μεσάζων και η τιμή του προϊόντος ΠΡΕΠΕΙ να παραμείνει η ίδια.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΑΣ

Η πρόσβαση στις Υπηρεσίες μας επιτρέπεται σε προσωρινή βάση και διατηρούμε το δικαίωμα να αποσύρουμε ή να τροποποιήσουμε τις υπηρεσίες που παρέχουμε μέσω του ιστότοπου χωρίς προειδοποίηση. Δεν θα ευθυνόμαστε εάν για οποιονδήποτε λόγο κάποια από τις Υπηρεσίες δεν είναι διαθέσιμη ανά πάσα στιγμή ή για οποιαδήποτε χρονική περίοδο. Κατά καιρούς , ενδέχεται να περιορίσουμε την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ή σε όλες τις Υπηρεσίες, σε χρήστες που έχουν εγγραφεί μαζί μας. Οποιεσδήποτε προσωπικές πληροφορίες και άλλες πληροφορίες που παρέχονται από εσάς επεξεργάζονται από εμάς, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Με την παροχή τέτοιων προσωπικών δεδομένων ή άλλων πληροφοριών συμφωνείτε με τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
Εάν επιλέξετε ή σας παρέχεται κωδικός αναγνώρισης χρήστη, κωδικός πρόσβασης ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία ως μέρος των διαδικασιών ασφαλείας, πρέπει να αντιμετωπίζετε αυτές τις πληροφορίες ως εμπιστευτικές και δεν πρέπει να τις αποκαλύπτετε σε τρίτους. Έχουμε το δικαίωμα να απενεργοποιήσουμε οποιονδήποτε κωδικό ταυτοποίησης χρήστη ή κωδικό πρόσβασης ανά πάσα στιγμή, αν κατά τη γνώμη μας δεν έχετε συμμορφωθεί με κάποιες από τις διατάξεις των Όρων και προϋποθέσεων.
Είναι δική σας ευθύνη να διασφαλίσετε ότι όλες οι πληροφορίες (συμπεριλαμβανομένου του ονόματος και της διεύθυνσής σας) που ανεβάζετε στον ιστότοπο είναι σωστές και ακριβείς. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει όλες τις πληροφορίες πριν κάνετε μια αγορά. Με την πρόσβαση και τη χρήση του ιστότοπου για τις αγορές σας επιβεβαιώνετε ότι είστε άνω των 18 ετών. Αυτό περιλαμβάνει και την αγορά οποιωνδήποτε προϊόντων που περιέχουν αλκοόλ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η εταιρεία μας ασχολείται με την προώθηση προϊόντων από τοπικούς παραγωγούς. Όταν ο χρήστης ή καταναλωτής αποφασίσει να αγοράσει αγαθά ή / και υπηρεσίες χρησιμοποιώντας την Genuin.com.cy, η προκύπτουσα νομική σύμβαση είναι μεταξύ αυτού και του Παραγωγού και η εν λόγω σύμβαση θα πρέπει να είναι συμβατή με τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις, και ο χρήστης ή καταναλωτής συμφωνεί ότι δεσμεύεται από όλες αυτές τις διατάξεις.
Θα πρέπει να ελέγξετε προσεκτικά τους Όρους, την επιβεβαίωση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της παραγγελίας σας ή την προφορική επικοινωνία σας με τον παραγωγό (αν έχετε επιλέξει να παραγγείλετε μέσω τηλεφώνου) και τις σχετικές λεπτομέρειες στη σελίδα του προϊόντος σε σχέση με την παραγγελία.
Σε περίπτωση σύγκρουσης ή ασυνέπειας μεταξύ αυτών των Όρων, και της επιβεβαίωσης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της παραγγελίας σας ή της προφορικής επικοινωνίας σας με τον παραγωγό ή των σχετικών λεπτομερειών στη σελίδα του προϊόντος, αυτοί οι Όροι υπερισχύουν της έκτασης της διένεξης ή ασυνέπειας.
Δεν μπορούμε να δώσουμε καμία δέσμευση ότι τα αγαθά ή / και οι υπηρεσίες που αγοράζετε από τους πωλητές μέσω του Δικτυακού Τόπου θα έχουν ικανοποιητική ποιότητα και αυτό και οποιαδήποτε άλλη τέτοια εγγύηση (ρητή ή σιωπηρή) αποποιούνται από εμάς απολύτως στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο. Αυτή η αποποίηση δεν επηρεάζει τα εκ του νόμου δικαιώματά σας έναντι του Πωλητή. Δεν ελέγχουμε και δεν είμαστε υπεύθυνοι με οποιονδήποτε τρόπο για τις καταχωρίσεις που παρέχονται από τους παραγωγούς.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ

 • Περιορίσει ή αποκλείσει την ευθύνη μας για θάνατο ή σωματική βλάβη που οφείλεται σε αμέλεια.

 • Περιορίσει ή αποκλείσει την ευθύνη μας ή την ευθύνη σας για απάτη ή δόλια ψευδή δήλωση.

 • Περιορίσει οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή τις υποχρεώσεις σας με οποιονδήποτε τρόπο που δεν επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία ή

 • Αποκλείσει οποιεσδήποτε από τις υποχρεώσεις μας ή τις υποχρεώσεις σας που δεν μπορούν να αποκλειστούν σύμφωνα με τον ισχύοντα νόμο.

Οι περιορισμοί και οι αποκλεισμοί υπευθυνότητας που ορίζονται στο παρόν τμήμα και σε άλλα σημεία της παρούσας δήλωσης: (α) υπόκεινται στην προηγούμενη παράγραφο και (β) διέπουν όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την αποποίηση ευθυνών ή σε σχέση με το αντικείμενο αυτής της αποποίησης ευθύνης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τη σύμβαση, με αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας) και για παραβίαση του νόμιμου φόρου. Στον βαθμό που η ιστοσελίδα και οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας παρέχονται δωρεάν, δεν θα ευθυνόμαστε για τυχόν απώλειες ή ζημιές οποιασδήποτε φύσης.

ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

 • Πληρωμή στην Εταιρεία
  Η πληρωμή γίνεται κατά την εγγραφή του παραγωγού, όταν επιλεγεί οποιοδήποτε επαγγελματικό πακέτο. Οι καταναλωτές και οι παραγωγοί που επιλέγουν το κανονικό πακέτο, απολαμβάνουν τις υπηρεσίες μας δωρεάν. Η πλατφόρμα μας, δίνει την ευκαιρία στον παραγωγό να ολοκληρώσει ηλεκτρονικά και με ασφάλεια την αγορά του πακέτου που επιλέγει κατά την εγγραφή, μέσω διαδικασιών που προσφέρουν εξειδικευμένες επιχειρήσεις στον τομέα ηλεκτρονικών πληρωμών όπως η braintree, η jcc κ.α. Επίσης δεχόμαστε μετρητά με την προϋπόθεση ότι ο παραγωγός θα κάνει την εγγραφή του από τα γραφεία της εταιρείας μας.
 • Πληρωμές στους παραγωγούς
  Ο καταναλωτής μπορεί να επιλέξει ένα προϊόν και να βρει τις πληροφορίες του παραγωγού μέσω του ιστότοπού μας. Ο τρόπος και ο τόπος πληρωμής θα διευθετείται μεταξύ του καταναλωτή και του παραγωγού. Η εταιρεία μας δεν φέρει οποιανδήποτε ευθύνη στο θέμα των συναλλαγών που διεκπεραιώνονται μεταξύ καταναλωτών και παραγωγών.

ΠΑΚΕΤΑ

Υπάρχουν 8 διαθέσιμα πακέτα εγγραφής.
Κανονικό Πακέτο: Δωρεάν εγγραφή και χωρίς προμήθεια!!!
Προώθηση μέχρι 3 προϊόντων. Χρόνος – απεριόριστος.
Επαγγελματικά Πακέτα

 1. Πακέτο Α3:

  Με 9 ευρώ τον μήνα , χωρίς προμήθεια! Προώθηση μέχρι 12 προϊόντων Χρόνος – 3 μήνες. Προτεραιότητα στη σειρά εμφάνισης, έναντι των προϊόντων των παραγωγών με κανονικό πακέτο, στις αναζητήσεις των καταναλωτών (πάντοτε ανάλογα με την κατηγορία αναζήτησης).
  • Δημοσίευση της συνεργασίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
  • Προώθηση τον προϊόντων σας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανά διαστήματα.
 2. Πακέτο Α6:

  Με 8 ευρώ τον μήνα , χωρίς προμήθεια! Προώθηση μέχρι 12 προϊόντων Χρόνος – 6 μήνες. Προτεραιότητα στη σειρά εμφάνισης, έναντι των προϊόντων των παραγωγών με κανονικό πακέτο και πακέτο Α3, στις αναζητήσεις των καταναλωτών (πάντοτε ανάλογα με την κατηγορία αναζήτησης).
  • Δημοσίευση της συνεργασίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
  • Προώθηση τον προϊόντων σας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανά διαστήματα.
 3. Πακέτο Α12:

  Με 7 ευρώ τον μήνα , χωρίς προμήθεια! Προώθηση μέχρι 12 προϊόντων. Χρόνος – 12 μήνες. Προτεραιότητα στη σειρά εμφάνισης, έναντι των προϊόντων των παραγωγών με κανονικό πακέτο, και των πακέτων Α3 και Α6, στις αναζητήσεις των καταναλωτών (πάντοτε ανάλογα με την κατηγορία αναζήτησης).
  • Δημοσίευση της συνεργασίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
  • Προώθηση τον προϊόντων σας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανά διαστήματα.
 4. Πακέτο Β3:

  Με 15 ευρώ τον μήνα, χωρίς προμήθεια! Προώθηση μέχρι 25 προϊόντων Χρόνος – 3 μήνες. Προτεραιότητα στη σειρά εμφάνισης, έναντι των προϊόντων των παραγωγών με κανονικό πακέτο, των πακέτων A3, Α6 και Α12, στις αναζητήσεις των καταναλωτών (πάντοτε ανάλογα με την κατηγορία αναζήτησης).
  • Δημοσίευση της συνεργασίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
  • Προώθηση τον προϊόντων σας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανά διαστήματα.
 5. Πακέτο Β6:

  Με 14 ευρώ τον μήνα, χωρίς προμήθεια! Προώθηση μέχρι 25 προϊόντων Χρόνος – 6 μήνες. Προτεραιότητα στη σειρά εμφάνισης, έναντι των προϊόντων των παραγωγών με κανονικό πακέτο, των πακέτων A3, Α6, Α12 και Β3, στις αναζητήσεις των καταναλωτών (πάντοτε ανάλογα με την κατηγορία αναζήτησης).
  • Δημοσίευση της συνεργασίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
  • Προώθηση τον προϊόντων σας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανά διαστήματα.
 6. Πακέτο Β12:

  Με 12 ευρώ τον μήνα, χωρίς προμήθεια! Προώθηση μέχρι 25 προϊόντων. Χρόνος – 12 μήνες. Προτεραιότητα στη σειρά εμφάνισης, έναντι των προϊόντων των παραγωγών με κανονικό πακέτο, των πακέτων A3, Α6, Α12, Β3 και Β6, στις αναζητήσεις των καταναλωτών (πάντοτε ανάλογα με την κατηγορία αναζήτησης).
  • Δημοσίευση της συνεργασίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
  • Προώθηση τον προϊόντων σας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανά διαστήματα.
 7. Πακέτο Γ3:

  Με 24 ευρώ τον μήνα, χωρίς προμήθεια! Προώθηση μέχρι 60 προϊόντων. Χρόνος – 3 μήνες. Προτεραιότητα στη σειρά εμφάνισης, έναντι των προϊόντων των παραγωγών με κανονικό πακέτο, των πακέτων A3, Α6, Α12, Β3, Β6 και Β12, στις αναζητήσεις των καταναλωτών (πάντοτε ανάλογα με την κατηγορία αναζήτησης).
  • Δημοσίευση της συνεργασίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
  • Προσωπικό μαγαζί με όλα σας τα προϊόντα.
  • Προώθηση τον προϊόντων σας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανά διαστήματα.
 8. Πακέτο Γ6:

  Με 22 ευρώ τον μήνα, χωρίς προμήθεια! Προώθηση μέχρι 60 προϊόντων. Χρόνος – 6 μήνες. Προτεραιότητα στη σειρά εμφάνισης, έναντι των προϊόντων των παραγωγών με κανονικό πακέτο, των πακέτων A3, Α6, Α12, Β3, Β6, Β12 και Γ3, στις αναζητήσεις των καταναλωτών (πάντοτε ανάλογα με την κατηγορία αναζήτησης).
  • Δημοσίευση της συνεργασίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
  • Προσωπικό μαγαζί με όλα σας τα προϊόντα.
  • Προώθηση τον προϊόντων σας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανά διαστήματα.
 9. Πακέτο Γ12:

  Με 19 ευρώ το μήνα, χωρίς προμήθεια! Προώθηση μέχρι 60 προϊόντων. Χρόνος – 12 μήνες. Προτεραιότητα στη σειρά εμφάνισης, έναντι των προϊόντων των παραγωγών με κανονικό πακέτο, των πακέτων A3, Α6, Α12, Β3, Β6, Β12, Γ3 και Γ6, στις αναζητήσεις των καταναλωτών (πάντοτε ανάλογα με την κατηγορία αναζήτησης).
  • Δημοσίευση της συνεργασίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
  • Προσωπικό μαγαζί με όλα σας τα προϊόντα.
  • Προώθηση τον προϊόντων σας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανά διαστήματα.
 10. Πακέτο Premium:

  Με 30 ευρώ το μήνα, χωρίς προμήθεια! Προώθηση μέχρι απεριόριστων προϊόντων. Χρόνος – 12 μήνες. Προτεραιότητα στη σειρά εμφάνισης, έναντι των προϊόντων των παραγωγών με κανονικό πακέτο, των πακέτων A3, Α6, Α12, Β3, Β6, Β12, Γ3, Γ6 και Γ12, στις αναζητήσεις των καταναλωτών (πάντοτε ανάλογα με την κατηγορία αναζήτησης).
  • Δημοσίευση της συνεργασίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
  • Προσωπικό μαγαζί με όλα σας τα προϊόντα.
  • Προώθηση τον προϊόντων σας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανά διαστήματα.
  • Εμφάνιση του λογότυπου της εταιρείας/ επωνυμίας σας στις συνεργασίες μας με προτεραιότητα.
  • Στοχευμένη προώθηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης των προϊόντων σας.
Τα πακέτα ενδέχεται να αλλάζουν ανάλογα με την τακτική της εταιρείας μας χωρίς προειδοποίηση.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΗΣ

Μπορούμε να αρνηθούμε να διεκπεραιώσουμε μια συναλλαγή για οποιονδήποτε λόγο ή να αρνηθούμε να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση μας. Δεν θα ευθυνόμαστε απέναντι σε εσάς ή σε κάποιον τρίτο, λόγω της άρνησής μας ή λόγω της άρσης ή της αναστολής οποιασδήποτε συναλλαγής, μετά την έναρξη της επεξεργασίας.

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ (DELIVERY)

Ο παραγωγός δεν υποχρεούται να χρησιμοποιεί υπηρεσίες παράδοσης-διανομής των προϊόντων του, παρόλο που αυτό θα τον έκανε πιο ανταγωνιστικό. Μπορεί να καθορίσει το εύρος και τις συνθήκες της παράδοσης. Δηλαδή σε ποιες περιοχές μπορεί να διανέμει τα προϊόντα του και με ποιες προϋποθέσεις. Ο παραγωγός μπορεί να χρησιμοποιήσει υπηρεσίες παραλαβής από την τοποθεσία που παράγεται το προϊόν (Take away).Τα έξοδα των υπηρεσιών παράδοσης καλύπτονται από τον καταναλωτή, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον τοπικό παραγωγό. Ο παραγωγός συμπληρώνοντας ένα ηλεκτρονικό έντυπο στη διαδικασία της εγγραφής, δίνει τα απαραίτητα στοιχεία και ο καταναλωτής γνωρίζει της προτιμήσεις του παραγωγού στο θέμα της διανομής. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να μεταβληθούν ανά πάσα στιγμή. Ο παραγωγός υποχρεούται να παραδώσει το προϊόν σε άριστη κατάσταση και πρέπει να έχει υπόψη του όλες τις πτυχές που μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα των προϊόντων και κατά την παράδοση (όπως θερμοκρασία και άλλα). Επίσης πρέπει να αντικαταστήσει ένα κατεστραμμένο ή λάθος προϊόν στον καταναλωτή ή να επιστρέψει το ακριβές ποσό στον καταναλωτή. Ο παραγωγός αναμένεται να έχει όλες τις άδειες και να ακολουθεί τη νομοθεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας στον τομέα που δραστηριοποιείται.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Μπορείτε να ζητήσετε επιστροφή χρημάτων ως παραγωγός από την εταιρεία μας, φτάνει να γίνει εντός 10 ημερών από την ημερομηνία αγοράς της υπηρεσίας και εφόσον η υπηρεσία δεν έχει ήδη χρησιμοποιηθεί στο σύστημά μας. Δηλαδή αν κανένας καταναλωτής ή επισκέπτης δεν κοίταξε τις πληροφορίες παραγωγού ή χρησιμοποίησε την υπηρεσία προπαραγγελίας. Μετά το πέρας των 10 ημερών, η επιστροφή χρημάτων δεν είναι δυνατή εκτός κι αν κρίνουμε διαφορετικά. Από την επιστροφή χρημάτων εξαιρείται το πακέτο Golden 1. Επίσης στην επιστροφή χρημάτων δεν επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό αλλά το 95% του ποσού. Η επιστροφή χρημάτων στον καταναλωτή για αγορασμένο προϊόν από τους παραγωγούς που προωθούμε στην ιστοσελίδα μας εξαρτάται αποκλειστικά από την συμφωνία που έχει γίνει με τον παραγωγό.

ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ

Το μεταφορτωμένο υλικό δεν πρέπει:
 • να είναι δυσφημιστικό για οποιοδήποτε πρόσωπο,

 • να περιέχει υλικό το οποίο είναι άσεμνο, διακριτικό, προσβλητικό, απειλητικό ή τρομοκρατικό

 • να παραβιάζει οποιοδήποτε δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, δικαίωμα βάσης δεδομένων ή εμπορικό σήμα οποιουδήποτε άλλου προσώπου

 • να είναι πιθανόν να παραπλανήσει οποιοδήποτε πρόσωπο

 • να προωθήσει οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα

 • να είναι πιθανό να παρενοχλήσει, να αναστατώσει, να δυσχεράνει, να προειδοποιήσει ή να ενοχλήσει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, ή

 • να χρησιμοποιηθεί για την πλαστοπροσωπία οποιουδήποτε προσώπου ή για να παραποιήσει εσφαλμένα την ταυτότητά σας ή την υπαγωγή σας σε οποιοδήποτε πρόσωπο.

ΣΧΟΛΙΑ

Μπορείτε να αφήσετε κριτικές ( "σχόλια" ) για τα προϊόντα ενός πωλητή. Πρέπει τα σχόλιά σας να γίνονται με γνώμονα την αλήθεια και με βάση την εμπειρία σας από τα προϊόντα του πωλητή. Ως πωλητής αναγνωρίζετε και αποδέχεστε ότι η αξιολόγηση και η αναθεώρηση του προϊόντος σας θα είναι διαθέσιμες σε σας και στην εταιρεία μας, καθώς και αν κρίνουμε σκόπιμο στο κοινό για προβολή στον ιστότοπο. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τον έλεγχο ή την επεξεργασία των αξιολογήσεων του ιστότοπου, αλλά θα διεξάγουμε κατά καιρούς ελέγχους σχετικά με το περιεχόμενο που έχει δημοσιευτεί. Αν συναντήσουμε τυχόν κριτικές οι οποίες, κατά την απόλυτη κρίση μας, είναι παράνομες, δυσφημιστικές, προσβλητικές ή άσεμνες τότε διατηρούμε το δικαίωμα να αφαιρέσουμε αμέσως αυτές τις θέσεις χωρίς προειδοποίηση. Θα διερευνήσουμε τυχόν αναθεώρηση που μας γνωστοποιήσατε ως παράνομη, δυσφημιστική, προσβλητική ή άσεμνη και θα προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια θεωρούμε ότι είναι λογικά αναγκαία σε σχέση με την Ανασκόπηση. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να διατηρήσετε εμάς, τους συνεργάτες μας (και τους αντίστοιχους υπαλλήλους τους, τους διευθυντές και τους εκπροσώπους τους), αβλαβείς για οποιαδήποτε αξίωση ή αγωγή που ασκήθηκε από τρίτο μέρος, η οποία προκύπτει από ή σε σχέση με τυχόν Κριτικές ή Αξιολογήσεις που έχετε αφήσει στον ιστότοπο.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΙΡΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ

Δεν πρέπει να καταχραστείτε την ύπαρξη της Ιστοσελίδα μας ή οποιοδήποτε τμήμα της εισάγοντας ιούς, δούρειους ίππους (Trojans), σκουλήκια (worms), λογικές βόμβες (logic bombs) ή άλλο υλικό που είναι κακόβουλο ή τεχνολογικά επιζήμιο. Δεν πρέπει να επιχειρήσετε να αποκτήσετε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στον ιστότοπό μας, στον κεντρικό υπολογιστή στον οποίο αποθηκεύεται ο ιστότοπός μας ή σε οποιονδήποτε διακομιστή, υπολογιστή ή βάση δεδομένων συνδεδεμένα με τον ιστότοπό μας. Δεν πρέπει να προσβάλλετε τον ιστότοπό μας μέσω επίθεσης άρνησης υπηρεσίας ή κατανεμημένης επίθεσης κατάργησης υπηρεσίας. Παραβιάζοντας αυτήν τη διάταξη, θα διαπράττετε ποινικό αδίκημα στο πλαίσιο του νόμου περί κακής χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών . Θα αναφέρουμε κάθε παραβίαση στις αρμόδιες αρχές επιβολής του νόμου και θα συνεργαστούμε με αυτές τις αρχές αποκαλύπτοντας την ταυτότητά σας σε αυτούς. Σε περίπτωση τέτοιας παραβίασης, το δικαίωμά σας να χρησιμοποιήσετε τον ιστότοπό μας θα σταματήσει αμέσως.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ

Εάν αποτύχουμε ανά πάσα στιγμή να επιμείνουμε στην αυστηρή εκπλήρωση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις σας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις ή εάν δεν ασκήσουμε κανένα από τα δικαιώματα ή τα ένδικα μέσα στα οποία έχουμε δικαίωμα βάσει αυτών, αυτό δεν θα αποτελεί παραίτηση από αυτά τα δικαιώματα ή διορθωτικά μέτρα και δεν σας απαλλάσσει από την τήρηση αυτών των υποχρεώσεων. Η παραίτηση από εμάς οποιασδήποτε αθέτησης δεν αποτελεί παραίτηση από τυχόν αθέτηση. Οποιαδήποτε παραίτηση από οποιονδήποτε από τους παρόντες Όρους Πελάτη δεν είναι αποτελεσματική, εκτός εάν δηλώνεται ρητά ότι αποτελεί παραίτηση και σας κοινοποιείται εγγράφως.

ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ

Εάν οποιοσδήποτε από τους παρόντες Όρους και προϋποθέσεις καθορίζεται από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή ως μη έγκυρη, παράνομη ή μη εκτελεστέα σε οποιονδήποτε βαθμό, ο όρος, η προϋπόθεση ή η διάταξη αυτή θα αποσυνδεθεί από τους υπόλοιπους όρους, προϋποθέσεις και διατάξεις που θα εξακολουθήσουν να ισχύουν στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τον νόμο.

ΝΟΜΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Οι συμβάσεις για την αγορά αγαθών ή υπηρεσιών από τους παραγωγούς με τους οποίους συνεργαζόμαστε πρέπει να διέπονται από το Κυπριακό δίκαιο. Κάθε διαφορά που προκύπτει από ή σχετίζεται με τέτοιες συμβάσεις υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Κύπρου.

ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ

Τα γενικά σχόλια για τον ιστότοπο είναι πάντα ευπρόσδεκτα, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας. Εάν έχετε κάποια καταγγελία σχετικά με μια συγκεκριμένη παραγγελία, επικοινωνήστε απευθείας με τον πωλητή. Για την αναφορά οποιουδήποτε άλλου ζητήματος, συμπεριλαμβανομένων και προβλημάτων με πωλητή, τα οποία δεν θα μπορούσαν να επιλυθούν απευθείας μαζί του, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ως επιχείρηση που διαχειρίζεται προσωπικά δεδομένα, είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να σας ενημερώσουμε για τα δεδομένα που διατηρούμε για εσάς και για το πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών σας μπορείτε να βρείτε στην πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων της εταιρείας μας.

COOKIES

Η εταιρεία μας Χρησιμοποιεί cookies. Με τη χρήση της ιστοσελίδας της GENUIN PRODUCTS CY LTD, συναινείτε στη χρήση των cookies σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου της GENUIN PRODUCTS CY LTD. Περισσότερες από τις σύγχρονες διαδραστικές ιστοσελίδες χρησιμοποιούν cookies και μας επιτρέπουν να ανακτήσουμε τα στοιχεία του χρήστη για κάθε επίσκεψη. Τα cookies χρησιμοποιούνται σε ορισμένες περιοχές του ιστότοπού μας. Μερικοί από τους συνεργάτες μας μπορεί επίσης να χρησιμοποιούν cookies.

ΑΔΕΙΑ

Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, η GENUIN PRODUCTS CY LTD ή / και οι δικαιοπάροχοί της είναι κύριοι των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για κάθε περιεχόμενο και υλικό της GENUIN PRODUCTS CY LTD. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα διατηρούνται. Μπορείτε να δείτε ή/και να εκτυπώσετε σελίδες από τη διεύθυνση http://genuin.com.cy για δική σας προσωπική χρήση, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που ορίζονται στους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.
Δεν πρέπει να:
 • Δημοσιεύσετε υλικό από τη διεύθυνση http://genuin.com.cy

 • Πωλήσετε, μισθώσετε ή παραχωρήσετε περαιτέρω άδεια εκμετάλλευσης υλικού από http://genuin.com.cy

 • Αναπαραγάγετε ή αντιγράψετε υλικό από τη διεύθυνση http://genuin.com.cy

 • Ανακατανέμετε το περιεχόμενο από την GENUIN PRODUCTS CY LTD (εκτός εάν το περιεχόμενο έχει κατασκευαστεί ειδικά για αναδιανομή).

ΥΠΕΡΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΣ

Οι παρακάτω οργανισμοί μπορούν να συνδέονται με την ιστοσελίδα μας χωρίς προηγούμενη γραπτή έγκριση:
 • Οι Κυβερνητικές υπηρεσίες, Μηχανές αναζήτησης.

 • Οι διανομείς διαδικτυακών καταλόγων, όταν μας παραθέτουν στον κατάλογό τους, μπορούν να συνδέονται με την ιστοσελίδα μας με τον ίδιο τρόπο που συνδέονται με υπερσυνδέσμους με τους ιστότοπους άλλων εισηγμένων επιχειρήσεων, και από διαπιστευμένες επιχειρήσεις

 • Εξαιρούνται μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, εμπορικά κέντρα φιλανθρωπίας και φιλανθρωπικές ομάδες συλλογής κεφαλαίων, που ενδέχεται να μην συνδέονται με υπερσυνδέσμους, με τον ιστότοπό μας.

Οι οργανισμοί αυτοί μπορούν να συνδέονται με την αρχική σελίδα μας, με τις δημοσιεύσεις μας ή και με άλλες πληροφορίες της ιστοσελίδας, υπό την προϋπόθεση ότι ο σύνδεσμος:

α) δεν είναι καθόλου παραπλανητικός,
β) δεν υπονοεί ψευδώς χορηγία, επικύρωση ή έγκριση του συνδεδεμένου μέρους και των προϊόντων ή υπηρεσιών του και
γ) ταιριάζει με το περιχεόμενο του μέρους της ιστοσελίδας όπου συνδέεται.
Μπορούμε να εξετάσουμε και να εγκρίνουμε κατά τη διακριτική μας ευχέρεια άλλα αιτήματα σύνδεσης από τους ακόλουθους τύπους οργανισμών: Κοινώς γνωστές πηγές πληροφοριών για τους καταναλωτές και / ή επιχειρήσεις, όπως π.χ. κοινοτικές τοποθεσίες, ενώσεις ή άλλες ομάδες που εκπροσωπούν φιλανθρωπικές οργανώσεις, διανομείς διαδικτυακών καταλόγων, διαδικτυακές πύλες , λογιστικές, νομικές και συμβουλευτικές εταιρείες των οποίων οι κύριοι πελάτες είναι επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά ιδρύματα και επαγγελματικές ενώσεις. Θα εγκρίνουμε αιτήματα σύνδεσης από τους πιο πάνω οργανισμούς αν διαπιστώσουμε ότι:
(α) ο σύνδεσμος δεν θα επηρεάσει αρνητικά εμάς ή τις διαπιστευμένες επιχειρήσεις μας
(β) ο οργανισμός δεν έχει προβληματικό ιστορικό μαζί μας.
(γ) παρουσιάζεται όφελος για μας, το οποίο σχετίζεται με την υπερσύνδεση και
δ) όπου ο σύνδεσμος βρίσκεται στο πλαίσιο γενικών πληροφοριών σχετικά με τους πόρους ή συμβαδίζει με το συντακτικό περιεχόμενο σε ένα ενημερωτικό δελτίο ή άλλο παρόμοιο προϊόν που προωθεί την αποστολή του οργανισμού.
Εάν είστε από τους οργανισμούς που αναφέρονται στην παράγραφο 6 πιο πάνω και ενδιαφέρεστε να συνδεθείτε με τον ιστότοπό μας, πρέπει να μας ειδοποιήσετε στέλνοντας ένα e-mail στο kpantazis@genuin.com.cy. Συμπεριλάβετε το όνομά σας, το όνομα του οργανισμού σας, τα στοιχεία επικοινωνίας (όπως αριθμό τηλεφώνου ή / και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), καθώς και τη διεύθυνση URL του ιστότοπού σας, μια λίστα με τις διευθύνσεις URL από τις οποίες σκοπεύετε να συνδεθείτε στον ιστότοπό μας, και μια λίστα με τις διευθύνσεις URL στον ιστότοπό μας στον οποίο θέλετε να συνδεθείτε. Πιθανόν εντός 2-3 εβδομάδων να πάρετε απάντηση.
Οι εγκεκριμένοι οργανισμοί ενδέχεται να συνδέονται με υπερσυνδέσμους με τον ιστότοπό μας ως εξής:
 • Χρησιμοποιώντας το εταιρικό μας όνομα ή

 • Χρησιμοποιώντας το Web address μας ή με τη χρήση οποιασδήποτε άλλης τοποθεσίας στην ιστοσελίδα μας ή του υλικού που συνδέεται με αυτήν, και ταιριάζει με το περιεχόμενο και τη μορφή του περιεχομένου στον ιστότοπο του συνδεδεμένου μέρους.

Δεν επιτρέπεται η χρήση του λογότυπου GENUIN PRODUCTS CY LTD ή άλλου έργου τέχνης για τη δημιουργία σύνδεσης, όταν υπάρχει απουσία της άδειας χρήσης του εμπορικού σήματός μας. Χωρίς προηγούμενη έγκριση και ρητή γραπτή άδεια, δεν μπορείτε να δημιουργήσετε πλαίσια γύρω από τις ιστοσελίδες μας ή να χρησιμοποιήστε άλλες τεχνικές που μεταβάλλουν με οποιονδήποτε τρόπο την οπτική παρουσίαση ή την εμφάνιση του ιστότοπού μας. Διατήρηση δικαιωμάτων Διατηρούμε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια να ζητήσουμε να καταργήσετε όλους τους συνδέσμους ή οποιονδήποτε συγκεκριμένο σύνδεσμο με τον ιστότοπό μας. Συμφωνείτε να αφαιρέσετε αμέσως όλους τους συνδέσμους από την ιστοσελίδα μας κατόπιν σχετικού αιτήματος. Επίσης διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις και την πολιτική σύνδεσης ανά πάσα στιγμή. Συνεχίζοντας, για να συνδεθείτε με τον ιστότοπό μας, συμφωνείτε να δεσμεύεστε από τους όρους και προϋποθέσεις σύνδεσης και να τους τηρείτε. Εάν βρείτε οποιονδήποτε σύνδεσμο στην τοποθεσία μας ή σε οποιαδήποτε συνδεδεμένη τοποθεσία web που να μην είναι αποδεκτός για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα εξετάσουμε αιτήματα για κατάργηση συνδέσμων, αλλά δεν θα έχουμε καμία υποχρέωση να το πράξουμε ή να απαντήσουμε απευθείας σε εσάς. Παρόλο που προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι οι πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο είναι σωστές, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ακρίβεια ή την πληρότητά του. Ούτε δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι ο ιστότοπος παραμένει διαθέσιμος ή ότι το υλικό στην ιστοσελίδα ενημερώνεται συνεχώς. Δεν θα έχουμε καμία ευθύνη ή ευθύνη για οποιοδήποτε περιεχόμενο εμφανίζεται στον ιστότοπό σας. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε και να μας υπερασπιστείτε από όλες τις υποθέσεις που προκύπτουν από ή βασίζονται στον ιστότοπό σας. Δεν μπορεί να εμφανιστεί κανένας σύνδεσμος σε κανέναν στην ιστοσελίδα σας ή σε οποιοδήποτε πλαίσιο που περιέχει περιεχόμενο ή υλικό που μπορεί να ερμηνευτεί ως συκοφαντικό, άσεμνο ή εγκληματικό, ή που παραβιάζει ή υποστηρίζει την παράβαση ή οποιανδήποτε άλλη παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων.