Πληροφορίες Πακέτων

Κανονικό Πακέτο

1. Δωρεάν εγγραφή και χωρίς προμήθεια!!!
2. Προώθηση μέχρι 3 προϊόντα, τα οποία διαχειρίζεστε προσωπικά.
3. Χρόνος: απεριόριστος.

Επαγγελματικά Πακέτα


Πακέτο Α3:

1. Με 9 ευρώ το μήνα , χωρίς προμήθεια!
2. Προώθηση μέχρι 12 προϊόντα, τα οποία διαχειρίζεστε προσωπικά.
3. Χρόνος: 3 μήνες.
4. Προτεραιότητα στη σειρά εμφάνισης, έναντι των προϊόντων των παραγωγών με κανονικό πακέτο, στις αναζητήσεις των καταναλωτών (πάντοτε ανάλογα με την κατηγορία αναζήτησης).
5. Δημοσίευση της συνεργασίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
6. Προώθηση τον προϊόντων σας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανά διαστήματα.

Πακέτο Α6:

1. Με 8 ευρώ το μήνα , χωρίς προμήθεια!
2. Προώθηση μέχρι 12 προϊόντα, τα οποία διαχειρίζεστε προσωπικά.
3. Χρόνος: 6 μήνες.
4. Προτεραιότητα στη σειρά εμφάνισης, έναντι των προϊόντων των παραγωγών με Α3 πακέτο, στις αναζητήσεις των καταναλωτών (πάντοτε ανάλογα με την κατηγορία αναζήτησης).
5. Δημοσίευση της συνεργασίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
6. Προώθηση τον προϊόντων σας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανά διαστήματα.

Πακέτο Α12:

1. Με 7 ευρώ το μήνα , χωρίς προμήθεια!
2. Προώθηση μέχρι 12 προϊόντα, τα οποία διαχειρίζεστε προσωπικά.
3. Χρόνος: 12 μήνες.
4. Προτεραιότητα στη σειρά εμφάνισης, έναντι των προϊόντων των παραγωγών με πακέτο Α6, στις αναζητήσεις των καταναλωτών (πάντοτε ανάλογα με την κατηγορία αναζήτησης).
5. Δημοσίευση της συνεργασίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
6. Προώθηση τον προϊόντων σας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανά διαστήματα.

Πακέτο Β3:

1. Με 15 ευρώ το μήνα, χωρίς προμήθεια!
2. Προώθηση μέχρι 25 προϊόντα, τα οποία διαχειρίζεστε προσωπικά.
3. Χρόνος: 3 μήνες.
4. Προτεραιότητα στη σειρά εμφάνισης, έναντι των προϊόντων των παραγωγών με κανονικό πακέτο, των πακέτων Α3, Α6 και Α12, στις αναζητήσεις των καταναλωτών (πάντοτε ανάλογα με την κατηγορία αναζήτησης).
5. Δημοσίευση της συνεργασίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
6. Προώθηση τον προϊόντων σας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανά διαστήματα.

Πακέτο Β6:

1. Με 14 ευρώ το μήνα, χωρίς προμήθεια!
2. Προώθηση μέχρι 25 προϊόντα, τα οποία διαχειρίζεστε προσωπικά.
3. Χρόνος: 6 μήνες.
4. Προτεραιότητα στη σειρά εμφάνισης, έναντι των προϊόντων των παραγωγών με κανονικό πακέτο, των πακέτων Α3, Α6, Α12 και Β3, στις αναζητήσεις των καταναλωτών (πάντοτε ανάλογα με την κατηγορία αναζήτησης).
5. Δημοσίευση της συνεργασίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
6. Προώθηση τον προϊόντων σας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανά διαστήματα.

Πακέτο Β12:

1. Με 12 ευρώ το μήνα, χωρίς προμήθεια!
2. Προώθηση μέχρι 25 προϊόντα, τα οποία διαχειρίζεστε προσωπικά.
3. Χρόνος: 12 μήνες.
4. Προτεραιότητα στη σειρά εμφάνισης, έναντι των προϊόντων των παραγωγών με κανονικό πακέτο, των πακέτων Α3, Α6, Α12, Β3 και Β6, στις αναζητήσεις των καταναλωτών (πάντοτε ανάλογα με την κατηγορία αναζήτησης).
5. Δημοσίευση της συνεργασίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
6. Προώθηση τον προϊόντων σας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανά διαστήματα.

Πακέτο Γ3:

1. Με 24 ευρώ το μήνα, χωρίς προμήθεια!
2. Προώθηση μέχρι 60 προϊόντα, τα οποία διαχειρίζεστε προσωπικά.
3. Χρόνος: 3 μήνες.
4. Προτεραιότητα στη σειρά εμφάνισης, έναντι των προϊόντων των παραγωγών με κανονικό πακέτο, των πακέτων Α3, Α6, Α12, Β3, Β6 και Β12, στις αναζητήσεις των καταναλωτών (πάντοτε ανάλογα με την κατηγορία αναζήτησης).
5. Δημοσίευση της συνεργασίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
6. Προσωπικό μαγαζί με όλα σας τα προϊόντα.
7. Προώθηση τον προϊόντων σας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανά διαστήματα.

Πακέτο Γ6:

1. Με 22 ευρώ το μήνα, χωρίς προμήθεια!
2. Προώθηση μέχρι 60 προϊόντα, τα οποία διαχειρίζεστε προσωπικά.
3. Χρόνος: 6 μήνες.
4. Προτεραιότητα στη σειρά εμφάνισης, έναντι των προϊόντων των παραγωγών με κανονικό πακέτο, των πακέτων Α3, Α6, Α12, Β3, Β6, Β12 και Γ3, στις αναζητήσεις των καταναλωτών (πάντοτε ανάλογα με την κατηγορία αναζήτησης).
5. Δημοσίευση της συνεργασίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
6. Προσωπικό μαγαζί με όλα σας τα προϊόντα.
7. Προώθηση τον προϊόντων σας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανά διαστήματα.

Πακέτο Γ12:

1. Με 19 ευρώ το μήνα, χωρίς προμήθεια!
2. Προώθηση μέχρι 60 προϊόντα, τα οποία διαχειρίζεστε προσωπικά.
3. Χρόνος: 12 μήνες.
4. Προτεραιότητα στη σειρά εμφάνισης, έναντι των προϊόντων των παραγωγών με κανονικό πακέτο, των πακέτων Α3, Α6, Α12, Β3, Β6, Β12, Γ3 και Γ6, στις αναζητήσεις των καταναλωτών (πάντοτε ανάλογα με την κατηγορία αναζήτησης).
5. Δημοσίευση της συνεργασίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
6. Προσωπικό μαγαζί με όλα σας τα προϊόντα.
7. Προώθηση τον προϊόντων σας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανά διαστήματα.

Πακέτο Premium

1. Με 30 ευρώ το μήνα, για 12 μήνες, χωρίς προμήθεια!
2. Προώθηση απεριόριστων προϊόντων, τα οποία διαχειρίζεστε προσωπικά.
3. Χρόνος: 12 μήνες.
4. Προτεραιότητα στη σειρά εμφάνισης, έναντι των προϊόντων των παραγωγών με κανονικό πακέτο, των πακέτων Α3, Α6, Α12, Β3, Β6, Β12, Γ3, Γ6 και Γ12, στις αναζητήσεις των καταναλωτών (πάντοτε ανάλογα με την κατηγορία αναζήτησης).
5. Δημοσίευση της συνεργασίας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης.
6. Προσωπικό μαγαζί με όλα σας τα προϊόντα.
7. Προώθηση τον προϊόντων σας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ανά διαστήματα.
8. Εμφάνιση του λογότυπου της εταιρείας/ επωνυμίας σας στις συνεργασίες μας με προτεραιότητα.
9. Στοχευμένη προώθηση στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης των προϊόντων σας.