Πληροφορίες Διανομής

ΔΙΑΝΟΜΗ

Ο παραγωγός δεν υποχρεούται να χρησιμοποιεί υπηρεσίες παράδοσης- διανομής των προϊόντων του, παρόλο που αυτό θα τον έκανε πιο ανταγωνιστικό. Μπορεί να καθορίσει το εύρος και τις συνθήκες της παράδοσης. Δηλαδή σε ποιες περιοχές μπορεί να διανέμει τα προϊόντα του και με ποιες προϋποθέσεις.

ΕΞΟΔΑ

Τα έξοδα των υπηρεσιών παράδοσης καλύπτονται από τον καταναλωτή, εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά με τον τοπικό παραγωγό. Ο παραγωγός συμπληρώνοντας ένα ηλεκτρονικό έντυπο στη διαδικασία της εγγραφής, δίνει τα απαραίτητα στοιχεία και ο καταναλωτής γνωρίζει τις προτιμήσεις του παραγωγού στο θέμα της διανομής. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν να αλλαχθούν ανά πάσα στιγμή. Ο παραγωγός σε περίπτωση που επιλέξει οποιονδήποτε τρόπο διανομής υποχρεούται να παραδώσει το προϊόν σε άριστη κατάσταση. Πρέπει να λαμβάνει υπόψη του όλες τις πτυχές που μπορεί να επηρεάσουν την ποιότητα των προϊόντων.